Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng bàn giao nhiệm vụ về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh

Thực hiện công văn số 234/ UBND - VX ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bàn giao nhiệm vụ về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/02/2023, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc bàn giao nhiệm vụ hướng dẫn phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá cho Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng. Dự buổi bàn giao nhiệm vụ có đồng chí Đoàn Thị Lê An-Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Công Huân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao đông tỉnh Cao Bằng và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban của hai cơ quan.

Đồng chí Đoàn Thị Lê An - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện việc đánh giá và xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trong những năm qua (tính đến năm 2022) có: 1.388/1.469 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, đạt 94,48%. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá là một trong những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn két xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tích cực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành kỷ cương pháp luật, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần hạn chế các tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

 

anh tin bai

(Đ/c Đoàn Thị Lê An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc)

Tại buổi bàn giao hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá theo đúng quy định. Sớm ban hành hướng dẫn phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trên cơ sở Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.anh tin bai

 (Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ký biên bản bàn giao)

Kết thúc buổi làm việc, hai bên tiến hành ký biên bản bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Phòng QLVH&GĐ

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang