Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 469
  • Trong tuần: 8 186
  • Tổng lượt truy cập: 2713947
  • Tất cả: 2116
Đăng nhập
Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa và vinh danh văn nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

Sáng 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và vinh danh văn nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Tham dự có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 28/8/1945, Bản Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định hình thành cơ cấu các cơ quan hành chính Nhà nước đầu tiên, trong đó Bộ Thông tin tuyên truyền là một thành viên. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin. 78 năm qua, toàn ngành nỗ lực triển khai, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Kế tiếp truyền thống vẻ vang của ngành, ngành văn hóa tỉnh làm tốt chức năng tham mưu ban hành các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển thể dục, thể thao, du lịch, xây dựng gia đình văn hóa... Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch; tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh vinh danh, chúc mừng nhà thơ Trần Hùng.

Tại chương trình vinh danh nhà thơ Trần Hùng, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với 2 tập thơ "Gọi bạn", "Vườn khuya". Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là phần thưởng cao quý dành cho những nhà văn, nghệ sĩ đã có những tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều cống hiến vì sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn của ngành văn hóa tỉnh trong thời gian qua, đồng thời, ghi nhận những đóng góp và cống hiến của nhà thơ Trần Hùng đối với nền văn học - nghệ thuật Việt Nam nói chung và phong trào sáng tác văn học - nghệ thuật của tỉnh nói riêng.

Đề nghị thời gian tới, ngành văn hóa tỉnh tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch. Huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa các hoạt động văn hóa, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững; coi trọng bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa phù hợp với yêu cầu mới. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Có chính sách phù hợp thu hút cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực văn hóa ở cơ sở.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang