Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 923
  • Trong tuần: 11 912
  • Tổng lượt truy cập: 2601370
  • Tất cả: 2554
Đăng nhập
Hội thảo khoa học giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh

Sáng 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng". Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; một số sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố và nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa địa phương. Đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL chủ trì. 

Các đại biểu dự hội thảo.

Cao Bằng là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, có nhiều dân tộc cùng sinh sống với thành phần DTTS chiếm 95%. Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Sở VHTT&DL triển khai hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có trang phục truyền thống của các dân tộc, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử địa phương; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển và con người Cao Bằng đến du khách trong và ngoài nước; tạo tiền đề cho các chiến lược phát triển du lịch, góp phần phát triển KT - XH địa phương.

Xã hội ngày càng phát triển, cùng với sự tác động của cơ chế thị trường, giao lưu kinh tế diễn ra thuận lợi, một số nét văn hóa truyền thống của các dân tộc đang bị pha tạp và dần mai một, trong đó có trang phục truyền thống. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của trang phục truyền thống các DTTS đang trở thành vấn đề cấp bách trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận, thảo luận làm rõ hơn các vấn đề: Đánh giá giá trị, thực trạng văn hóa trang phục truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, những yếu tố văn hóa đang biến đổi (tích cực, tiêu cực), các xu hướng biến đổi của trang phục truyền thống các DTTS trong giai đoạn hiện nay; định hướng, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các DTTS.

Kết thúc hội thảo, Giám đốc Sở VHTT&DL Sầm Việt An đánh giá cao các tham luận và thảo luận với nhiều nội dung phong phú, có ý nghĩa; những ý tưởng, giải pháp mang tính khả thi, những luận cứ khoa học thực tiễn. Qua đó gợi mở nhiều hướng nghiên cứu trong thời gian tới, là cơ sở để triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt nhất. Từ đó, hoạch định những chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị trang phục truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển văn hóa du lịch và các hoạt động KT - XH của địa phương.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready