Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 2066
  • Trong tuần: 9 175
  • Tổng lượt truy cập: 2729062
  • Tất cả: 2723
Đăng nhập
Lấy ý kiến góp ý đối với ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Chiều 19/10, Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh chủ trì.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày Dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức với mục đích lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng để lưu trữ làm cơ sở lâu dài cho việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng nhằm tôn vinh các nhà hoạt động cách mạng của tỉnh, danh nhân, anh hùng dân tộc, sự kiện lịch sử, văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh… của đất nước, của tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.

Hội nghị nghe Dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, danh mục tên đường, phố gồm 246 tên và danh mục tên công trình công cộng 23 tên.

Việc đặt tên đường, phố trên cơ sở lựa chọn các tiêu chí: Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất nước hoặc địa phương; địa danh quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân; tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt. Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội; tên di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương và được xếp hạng theo quy hoạch của Luật Di sản văn hóa. Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương. Tên danh nhân bao gồm cả danh nhân nước ngoài; danh nhân đó phải là người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước, có công lớn trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, được nhân dân suy tôn và thừa nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Hải Hòa phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý đề nghị Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh nghiên cứu, sắp xếp lại theo các tiêu chí cụ thể; bổ sung thêm các danh nhân nổi tiếng, địa danh tiêu biểu và di tích lịch sử; Hội đồng tư vấn tỉnh phối hợp với các huyện đưa danh mục tên đường, phố, địa danh vào ngân hàng đầy đủ, chính xác. Tên danh nhân, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo tỉnh cần sắp xếp thứ tự từ cao đến thấp về chức vụ, quá trình cống hiến qua các thời kỳ; nghiên cứu đưa thêm những tên mới; thống nhất tên gọi mang tính địa phương...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện danh mục tên đường, phố; hoàn thiện dự thảo dựa trên căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành Ngân hàng đường, phố và công trình công cộng tỉnh. Có nguyên tắc tiêu chí dựa theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng và bổ sung tiêu chí tính truyền thống, tính chính  trị, tính đạo đức, tính lịch sử, tính địa phương. Nguồn tư liệu tham khảo phải chính xác; định kỳ 2 năm 1 lần tổ chức rà soát, sưu tầm, lựa chọn lại tên đường, phố và công trình công cộng; cơ cấu dữ liệu, định hình số lượng theo danh từ có ý nghĩa tiêu biểu, các sự kiện lịch sử, các địa danh lịch sử tiêu biểu của Việt Nam; các danh nhân, Anh hùng lực lượng vũ trang qua các thời kỳ..

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang