Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 9 491
  • Tổng lượt truy cập: 2522381
  • Tất cả: 1583
Đăng nhập
Thành phố Cao Bằng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển (2012 - 2022)

Tối 1/10, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Thành phố (25/9/2012 - 25/9/2022).

Tham dự có các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hà Ngọc Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang là người Cao Bằng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ôn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Thành phố, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đạt được trong thời gian qua. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, với mục tiêu "Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố vững mạnh; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế chuyển dịch tích cực và bền vững đi đôi với phát triển đồng bộ, tương xứng văn hóa - xã hội. Đặc biệt, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại III, xây dựng Thành phố đạt một số tiêu chí đô thị loại II".

Với 3 đột phá chiến lược (xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển không gian đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hiệu quả điều hành quản lý các cấp); 4 nhiệm vụ trọng tâm (phát triển dịch vụ - du lịch; bất động sản đô thị; nông nghiệp thông minh; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, quyết liệt chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng tâm, trọng điểm để bứt phá về kinh tế - xã hội.

Qua tổng kết giai đoạn 10 năm cho thấy, kinh tế Thành phố có bước phát triển khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng kinh tế đô thị; diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, qua rà soát, đối chiếu, Thành phố đạt 40/57 tiêu chí của đô thị loại II; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng; công tác xây dựng Đảng luôn được Tỉnh ủy đánh giá cao; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; vai trò của MTTQ và các đoàn thể ngày càng khẳng định rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Mục tiêu chung 10 năm qua đã được hiện thực hóa rõ nét, tạo thế và lực vững chắc cho Thành phố tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay, các cấp, ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, xứng đáng với vị trí, vai trò là đầu tàu kinh tế, vùng động lực phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cần nỗ lực, quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết, thống nhất; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương, của Tỉnh ủy; phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, tận dụng những cơ hội phát triển mới có tính đột phá, tập trung nâng cao chất lượng đáp ứng cơ bản hệ thống tiêu chí đô thị loại II, xây dựng Thành phố phát triển nhanh theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc, đồng thời phải đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của tỉnh, của vùng Đông Bắc; phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, du lịch. Chủ động, tích cực thu hút đầu tư, phấn đấu để Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của vùng về du lịch, theo lộ trình xây dựng và phát triển Thành phố tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra tại Nghị quyết số 07/NQ-TU của Tỉnh ủy. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan Thành phố, giữ vững bản sắc đặc trưng đô thị miền núi để tạo nên giá trị đặc trưng, khác biệt; quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt.

Cùng với đó, Thành phố chú trọng đầu tư lĩnh vực văn hóa - xã hội nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Thành phố văn minh, hào hiệp, chân thành và mến khách. Đặc biệt, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh trao Bằng khen cho nhân dân và cán bộ Thành phố.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ Thành phố có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2012 - 2022. 

 
Các đại biểu vàquần chúng nhân dân dự Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Thành phố.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready