Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 5 230
  • Tổng lượt truy cập: 2790083
  • Tất cả: 618
Đăng nhập
Kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sáng 18/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL).

Năm 2023, Sở VH-TT&DL được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện 21 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, có 16 nhiệm vụ đã hoàn thành, 5 nhiệm vụ đang thực hiện. Công tác CCHC được Sở quan tâm, chỉ đạo, chủ động xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm của các thành viên, thời gian hoàn thành theo các nhiệm vụ đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát TTHC, tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và công khai, đăng tải, niêm yết đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định. Công tác tài chính công được công khai, minh bạch. Việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng về chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm thực hiện.

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm rõ những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân.

Từ đầu năm đến nay, Sở tiếp nhận 140 hồ sơ TTHC, số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn 139 hồ sơ, 1 hồ sơ đang giải quyết; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng thời hạn quy định. Thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC được 62 kết quả; 157 hồ sơ có số hoá thành phần hồ sơ và số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 155 hồ sơ (bao gồm hồ sơ đã trả lại cho cá nhân, tổ chức).

 

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Sở và các đơn vị trực thuộc được quan tâm, từng bước nâng cấp, bổ sung, được kết nối Internet để phục vụ cho công việc. 100% văn bản đi, đến được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); sử dụng chữ ký số cá nhân trong việc phát hành văn bản đi thực hiện theo quy định; trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.

Sở quan tâm chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính nghiêm túc trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng quá hạn.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ những kết quả đơn vị đã đạt được trong cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, tài chính công, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ. Đồng thời, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế của đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nông Hoa Thương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nông Hoa Thương đề nghị Sở VH-TT&DL tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình công tác năm; xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra; thường xuyên rà soát, cập nhật quyết định công bố TTHC của ngành, kịp thời tham mưu công bố đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hơn về hình thức tuyên truyền CCHC; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu, nghiêm túc trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính để đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Nguồn Báo Cao Bằng
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang