Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập 81
Đăng nhập

Đại hội Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 14/9, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyđại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc cơ quan, đơn vị trực thuộc, các câu lạc bộ (CLB) dân ca trong toàn tỉnh. 

  Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh hiện có 2.192 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. 100% các huyện, Thành phố có CLB dân ca. Từ sau sáp nhập, Hội có 5 CLB dân ca Tày, Nùng ở Thành phố, CLB dân ca thị trấn Trùng Khánh, CLB hát then Nam Tuấn, Hòa An, CLB hát then phường Tân Giang, CLB hát then và hát dân ca Bản Giốc - Ngườm Ngao. Tiếp nhận, phát triển 12 hội viên thiếu niên, nhi đồng, trong đó hội viên nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi.

  Ban Chấp hành Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

  Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tổ chức nghiên cứu, sưu tầm 45 bài hát dân ca các dân tộc; sáng tác, đặt lời mới 162 bài hát; xây dựng 56 chương trình văn nghệ dân ca từ các chi hội cơ sở. Phối hợp với trung tâm văn hóa - thông tin các huyện, Thành phố và Đoàn Nghệ thuật tỉnh tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với trên 6.800 lượt hội viên tham gia.

  Tích cực truyền dạy, phổ biến dân ca trong nhân dân, 5 năm qua, Hội tổ chức truyền dạy cho hơn 600 hội viên thuộc nhiều lứa tuổi trong và ngoài tỉnh. Chế tác, sản xuất hơn 2.000 cây đàn tính phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong và ngoài tỉnh. Tham gia tích cực và có chất lượng các hoạt động tư vấn, phản biện; đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến, đề án khoa học về bảo tồn dân ca cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Tạo điều kiện cho văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh tìm hiểu, sáng tác các sản phẩm nghệ thuật dựa trên chất liệu dân ca.

  Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, bảo tồn, sưu tầm, phục dựng và khai thác có hiệu quả các loại hình di sản dân ca các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa song song với tham gia nghiên cứu, truyền bá dân ca dân tộc, xây dựng các dự án bảo tồn và phát huy dân ca, sản xuất đĩa hình và đĩa tiếng DVD dân ca. 

  Phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng những chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, đề ra nội dung thực hiện phù hợp, xây dựng Hội thực sự trở thành mái nhà chung, diễn đàn hoạt động của những người đam mê, yêu thích, tâm huyết với dân ca, dân vũ. Tiếp tục làm tốt công tác truyền dạy, bồi dưỡng hạt nhân, bảo tồn, phát huy dân ca từ tỉnh đến cơ sở.

  Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật, giới thiệu, phổ biến giá trị dân ca của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Truyền dạy, áp dụng những thành tựu nghiên cứu vào đời sống, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc, nhất là trong giáo dục nhà trường để xây dựng thế hệ sau kế cận, tiếp nối. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hoạt động và huy động tối đa các nguồn lực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện hiệu quả công tác tôn vinh, khen thưởng các nghệ nhân xuất sắc trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, dân ca. Chú trọng xây dựng các mục tiêu, tiêu chí công nhận danh hiệu nghệ nhân nhân dân dành cho các nghệ nhân, hướng dẫn làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận, xét tặng.

  Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh gồm 23 đồng chí, đồng chí Lê Chí Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyBế Thanh Tịnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Hội trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  Nhân dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Hội trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

  Nguồn Báo Cao Bằng

  ipv6 ready