BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 288/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Công Văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC NQ số 11 Sở VHTTDL 11 tháng 2022.pdf
ipv6 ready