Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 242/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC tháng 10 Sở VHTTDLCB.pdf
ipv6 ready