Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Kế hoạch số 888/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo
Số ký hiệu văn bản 98/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 17/04/2023
Ngày hiệu lực 17/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Kế hoạch số 888/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao-cao-thuc-hien-nghi-quyet-so-08-nq-tu.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang