Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 87/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực 07/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 87-bao-cao-130_2022.pdf
ipv6 ready