Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
Số ký hiệu văn bản 40/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.-ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan.signed.pdf
ipv6 ready