KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)
Số ký hiệu văn bản 39/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.-kh-to-chuc-cac-hoat-dong-80-nam.pdf
ipv6 ready