THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI  CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 và Quyết định số 945/QĐ-UBND  ngày 27 tháng  6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng )

 

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA                              

 

 

1

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu

Nghệ thuật
biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II.

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

III

 LĨNH VỰC DU LỊCH

 

 

9

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH