THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI  CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 và Quyết định số 945/QĐ-UBND  ngày 27 tháng  6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng )

 

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA                              

 

 

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật
biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch

2

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương 

Nghệ thuật
biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương 

Nghệ thuật
biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật
biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

 

Văn hóa cơ sở

UBND tỉnh Cao Bằng

7

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch

8

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xuất nhập khẩu văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch

11

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Xuất nhập khẩu văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch

12

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Nhập khẩu văn hóa nhằm mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch

13

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Nhập khẩu văn hóa nhằm mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch

14

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Nhập khẩu văn hóa nhằm mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Thư viện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II.

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động lân sư rồng

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động patin

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

III

 LĨNH VỰC DU LỊCH

 

 

30

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

32

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

34

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

36

Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

37

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

38

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

39

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

40

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

41

 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác./.

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH