Lịch Làm việc của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 11/02 đến hết ngày 17/02/2019​​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 13/01 đến hết ngày 20/01/2019​​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 07/01 đến hết ngày 13/01/2019​​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 31/12 đến hết ngày 06/01/2019​​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 24/12 đến hết ngày 30/12/2018​​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 17/12 đến hết ngày 23/12/2018​​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 10/12 đến hết ngày 16/12/2018​​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 03/12 đến hết ngày 09/12/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 26/11 đến hết ngày 02/12/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 19/11 đến hết ngày 25/11/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 12/11 đến hết ngày 16/11/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 05/11 đến hết ngày 11/11/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 29/10 đến hết ngày 04/11/2018​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 22/10 đến hết ngày 28/10/2018​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 08/10 đến hết ngày 14/10/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 01/10 đến hết ngày 07/10/2018​​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 24/9 đến hết ngày 30/9/2018​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 17/9 đến hết ngày 23/9/2018​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 10/9 đến hết ngày 16/9/2018​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 03/9 đến hết ngày 09/9/2018​

Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 27/8 đến hết ngày 02/9/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 20/8 đến hết ngày 26/8/2018​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 13/8 đến hết ngày 19/8/2018​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 30/7 đến hết ngày 05/8/2018​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 23/7 đến hết ngày 29/7/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 16/7 đến hết ngày 22/7/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 09/7 đến hết ngày 15/7/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 02/7 đến hết ngày 08/7/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 25/6 đến hết ngày 01/7/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 18/6 đến hết ngày 24/6/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 11/6 đến hết ngày 17/6/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04/6 đến hết ngày 10/6/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 28/5 đến hết ngày 03/6/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 21/5 đến hết ngày 27/5/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 14/5 đến hết ngày 20/5/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 07/5 đến hết ngày 13/5/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 30/4 đến hết ngày 06/5/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 3/4 đến hết ngày 29/4/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 16/4 đến hết ngày 22/4/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 09/4 đến hết ngày 15/4/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 02/4 đến hết ngày 08/4/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 26/3 đến hết ngày 01/4/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 19/3 đến hết ngày 25/3/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 12/3 đến hết ngày 18/3/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 05/3 đến hết ngày 11/3/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 26/02 đến hết ngày 04/3/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 05/02 đến hết ngày 11/02/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 29/01 đến hết ngày 04/02/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 22/01 đến hết ngày 28/01/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 15/01 đến hết ngày 21/01/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 08/01 đến hết ngày 14/01/2018​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 01/01 đến hết ngày 07/01/2018​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 25/12 đến hết ngày 31/12/2017​
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 18/12 đến hết ngày 24/12/2017​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 11/12 đến hết ngày 17/12/2017
​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04/11 đến hết ngày 10/12/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 27/11 đến hết ngày 03/12/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 20/11 đến hết ngày 26/11/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 13/11 đến hết ngày 19/11/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 06/11 đến hết ngày 12/11/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 30/10 đến hết ngày 05/11/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 23/10 đến hết ngày 29/10/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 16/10 đến hết ngày 22/10/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 09/10 đến hết ngày 15/10/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 02/10 đến hết ngày 08/10/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 25/9 đến hết ngày 01/10/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04/9 đến hết ngày 10//2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 21/8 đến hết ngày 27/8/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 14/8 đến hết ngày 20/8/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 07/8 đến hết ngày 13/8/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 31/7 đến hết ngày 06/8/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 24/7 đến hết ngày 30/7/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 17/7 đến hết ngày 23/7/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 10/7 đến hết ngày 16/7/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 03/7 đến hết ngày 09/7/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 26/6 đến hết ngày 02/7/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 19/6 đến hết ngày 25/6/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 12/6 đến hết ngày 18/6/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 05/6 đến hết ngày 11/6/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 29/5 đến hết ngày 04/6/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 22/5 đến hết ngày 28/5/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 18/5 đến hết ngày 21/5/2017​​
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 08/5 đến hết ngày 14/5/2017
​​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 01/5 đến hết ngày 07/5/2017
​​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 24/4 đến hết ngày 30/4/2017
​​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 17/4 đến hết ngày 23/4/2017
​​Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 10/4 đến hết ngày 16/4/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 03/4 đến hết ngày 09/4/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 27/3 đến hết ngày 02/4/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 20/3 đến hết ngày 26/3/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 13/3 đến hết ngày 19/3/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 06/3 đến hết ngày 12/3/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 17/02 đến hết ngày 05/3/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 20/02 đến hết ngày 26/02/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 13/02 đến hết ngày 19/02/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 06/02 đến hết ngày 12/02/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 16/01 đến hết ngày 22/01/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 27/02 đến hết ngày 05/3/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 09/01 đến hết ngày 15/01/2017
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 21/11 đến hết ngày 27/11/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 14/10 đến hết ngày 20/11/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04/10 đến hết ngày 13/11/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 31/10 đến hết ngày 06/11/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 24/10 đến hết ngày 30/10/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 17/10 đến hết ngày 23/10/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 03/10 đến hết ngày 09/10/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 26/9 đến hết ngày 02/10/2016

Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 19/9 đến hết ngày 25/9/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 12/9 đến hết ngày 18/9/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 05/9 đến hết ngày 11/9/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 28/8 đến hết ngày 04/9/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 22/8 đến hết ngày 28/8/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 08/8 đến hết ngày 14/8/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 01/8 đến hết ngày 07/8/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 25/7 đến hết ngày 31/7/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 18/7 đến hết ngày 24/7/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 11/7 đến hết ngày 17/7/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04/4 đến hết ngày 10/4/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 28/02 đến hết ngày 03/4/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 21/03 đến hết ngày 27/3/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 29/02 đến hết ngày 06/3/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 22/02 đến hết ngày 28/02/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 05/02 đến hết ngày 21/02/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 25/01 đến hết ngày 31/01/2016
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04/01 đến hết ngày 10/01/2016

Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 21/12 đến hết ngày 27/12/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 14/12 đến hết ngày 20/12/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 07/12 đến hết ngày 13/12/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 30/11 đến hết ngày 06/12/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 23/11 đến hết ngày 29/11/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 16/11 đến hết ngày 22/11/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 09/11 đến hết ngày 15/11/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 02/11 đến hết ngày 08/11/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 26/10 đến hết ngày 01/11/2015
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 19/10 đến hết ngày 25/10/2015

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Lịch Làm việc của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng