Lĩnh vực Thể dục, Thể thao

STT Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực                                        

Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thảo đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục,
thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động
thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động
thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động
thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động
thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể
thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể
thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể
thao tổ chức hoạt động quần vợt

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể
thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể
thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể
thao tổ chức hoạt động Karatedo

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể
thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanhhoạt động thể thao
tổ chức hoạt động Judo

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động
thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động
thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động
thể thao tổ chức hoạt động Patin

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

19

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thể dục,
thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Thể dục,
thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Thể dục,
thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Thể dục,
thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Thể dục, Thể thao