Lĩnh vực Du lịch

1. Lữ Hành

STT

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực                                   

cơ quan 
thực hiện

1

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch                 

2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11 Thủ tục điều chỉnh* Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Lưu trú du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

     Lĩnh vực                                           

cơ quan
thực hiện

20

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Dịch vụ khác

STT Tên thủ tục hành chính  Lĩnh vực     cơ quan
thực hiện
21 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Du lịch