Lĩnh vực Văn hóa

1. Di sản văn hóa (14 thủ tục)

STT Tên thủ tục Lĩnh vực                                                     Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa      

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến
hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép  hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập                    

Di sản văn hóa  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Di sản văn hóa

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu
hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Di sảnvăn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
 
Di sảnvăn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
 
Di sảnvăn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
 
Di sảnvăn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 Cấp lại chỉ hành nghề tu bổ di tích
 
Di sảnvăn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
 
Di sảnvăn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Cấp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
 
Di sảnvăn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. M thut, nhiếp ảnh, triển lãm (9 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                                 

cơ quan thực hiện

1

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mỹ thuật

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam 

Nhiếp ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm 

Nhiếp ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


3. Nghệ thuật biểu diễn (7 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                                                                   

cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các
tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra
nước ngoài biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn               

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương 

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các
tổ chức thuộc địa phương 

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Điện ảnh (2 thủ tục)

STT

   Tên thủ tục hành chính                      

Lĩnh vực                          

cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy phép phổ biến phim

Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim 

Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


5. Văn hóa  cơ sở (9 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                                         

cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Văn hóa                               

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


6. Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm không nhằm mục dịch kinh doanh (2 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                              

cơ quan thực hiện

1

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


7. Nhập Khẩu Văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (3 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                                

cơ quan thực hiện

1

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8. Quản lý Sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (1 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                                            

cơ quan thực hiện

1

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9. Thư viện (1 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                 cơ quan thực hiện     
1. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ  20.000 bản trở lên Thư viện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đăng ký địa điểm kinh doanh (Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện).

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Văn hóa