Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông huyện Bảo Lạc

Ngày 4/3, tại trung tâm xã Sơn Lập diễn ra Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông huyện Bảo Lạc lần thứ nhất năm 2019. Đến dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Bảo Lạc cùng đông đảo nhân dân trong huyện.

                                 Các đội tham gia thi xay ngô tại ngày hội.

Ngày hội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đậm đà bản sắc của dân tộc Mông: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thi các trò chơi dân gian truyền thống (múa khèn, chọi bò, chọi gà, quay sảng, đi thăng bằng trên cây tre, tẽ ngô, xay ngô…); trưng bày các sản vật của đồng bào Mông.

Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Mông nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống văn hóa, tinh thần của bà con dân tộc Mông, đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết cộng đồng. Qua đó, góp phần quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông nói riêng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Lạc nói chung.

Nguồn Báo Cao Bằng