V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển du lịch năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển du lịch năm 2019

Đính kèmDung lượng
PDF icon CV-đôn đốc BC CTrinh PTDL 2018.signed.pdf331.51 KB