Thực hiện bãi bỏ về điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động vũ trường, karaoke

Đính kèmDung lượng
PDF icon 39-SVHTTDL-VP ngay 18.01.2019.pdf307.22 KB