Kế hoạch Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Số ký hiệu: 04/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành: 26/01/2018
Người ký: Nguyễn Hồng Vân
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch