Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018

Số ký hiệu: 84/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành: 28/12/2017
Người ký: Sầm Việt An
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch