Báo cáo kết quả thẩm định tiêu chí xã đạt chuẩn nông thông mới năm 2017 (Tiêu chí số 06: Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 16: Văn hóa)

Số ký hiệu: 01/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành: 02.01.2018
Người ký: Nguyễn Hồng Vân
Lĩnh vực văn bản: Báo cáo
Đính kèmDung lượng
PDF icon 01-BC-SVHTTDL ngay 02.01.18.PDF2.32 MB