Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số ký hiệu: 2382/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Quyết định