Khu di tích QGĐB Pác Bó: Đón trên 2.000 đoàn khách trong nước và quốc tế

Năm 2017, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng) đón trên 2.000 đoàn khách trong nước và quốc tế với khoảng 140.000 lượt khách, trong đó, trên 6.500 lượt khách quốc tế.
Du khách tham quan hang Cốc Bó, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Khu di tích tổ chức và phối hợp tổ chức 11 cuộc triển lãm, gồm: 4 cuộc triển lãm ảnh lưu động tại các lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh; 1 cuộc triển lãm ảnh chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh nhân kỷ niệm 70 Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 6 cuộc triển lãm ảnh “Bác Hồ với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2017)…

Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm được 3 tư liệu, hiện vật: Bản trích dẫn tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII; Chiếc cối đá; Lá cờ Tổ quốc liên quan về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh trong thời gian hoạt động tại Pác Bó (dự Hội nghị Trung ương VIII của Đảng năm 1941). Kiện toàn kho cơ sở (đánh số hiện vật, sưu tầm, bảo quản, thông tin tư liệu bổ sung cho hiện vật) phục vụ công tác tuyên truyền.

Theo Báo Cao Bằng