Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Thông Nông: Thu hút, tập hợp hơn 100 hội viên tham gia sinh hoạt

Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Thông Nông vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có hơn 40 đại biểu là các nghệ nhân, nghệ sĩ, đại diện cho hơn 100 hội viên sinh hoạt trong các chi hội, phân chi hội ở các xã, thị trấn.


 UBND huyện Thông Nông tặng giấy khen cho 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động bảo tồn và phát triển dân ca các dân tộc huyện Thông Nông giai đoạn 2015 - 2017.

Chi hội Bảo tồn dân ca huyện Thông Nông được thành lập từ năm 2015 với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca của các dân tộc trên địa bàn; thường xuyên giới thiệu các chương trình dân ca trên phương tiện thông tin đại chúng, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của bà con nhân dân; sưu tầm, dịch, sáng tác, đặt lời mới cho các làn điệu dân ca… Từ 25 hội viên ngày đầu thành lập, đến nay chi hội đã có 104 hội viên ở các xã, thị trấn sinh hoạt tại 11 phân chi hội. Chi hội luôn coi trọng công tác phổ biến truyền dạy dân ca sâu rộng trong từng hội viên, tích cực tham gia vào việc bảo tồn, sưu tầm, sáng tác các làn điệu dân ca trong đời sống cộng đồng của các dân tộc. Theo đó các hội viên đều được tập huấn, bồi dưỡng các làn điệu như: hát then, nàng ới, pựt lằn, lượn, hát dân ca Dao, Mông…, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc trong huyện nhà.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động bảo tồn và phát triển dân ca các dân tộc huyện Thông Nông giai đoạn 2015 - 2017.

Theo caobangtv.vn

Các tin khác