V/v thông báo, đăng tải danh sách các nghệ nhân đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tăng danh hiêu "Nghệ nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lần Hai - năm 2018

Đính kèmDung lượng
PDF icon 596-SVHTTDL-TCPC ngay 15-12-2017.PDF2.83 MB