V/v thông báo đăng tải danh sách các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ Hai - năm 2018