Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của đảng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 256-QĐ-TW.pdf125.78 KB