Phát huy vốn văn hóa dân ca dân tộc

Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh ra đời có ý nghĩa thiết thực cụ thể hóa và thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XVI về xây dựng và phát triển nền văn hóa đặc sắc các dân tộc Cao Bằng; mục tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

 

   

   

  Hàng năm vào dịp hè, Nhà Thiếu nhi Kim Đồng tổ chức dạy then cho thiếu nhi, góp phần bảo tồn các làn điệu dân ca.
  Ngày 28/6/2011, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trực thuộc UBND tỉnh, mục đích tôn chỉ của Hội là tập hợp những người có tâm huyết và tự nguyện để bảo tồn và phát huy, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên lĩnh vực dân ca, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn nghệ dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân và không ngừng nâng cao tính nhân văn, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội.

  Hội ra đời có ý nghĩa thiết thực cụ thể hóa và thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XVI về xây dựng và phát triển nền văn hóa đặc sắc các dân tộc Cao Bằng; mục tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng thời, cũng chính là thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản săc dân tộc và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

  Bước đi đầu tiên, để đạt được mục đích, tôn chỉ của mình, Hội đã xác định rõ hai nhiệm vụ trọng tâm: Tạo các điều kiện cần thiết để đứng vững và phát triển cùng với việc đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác, phát huy vốn dân ca phong phú đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến nay, từ 70 hội viên, Hội đã phát triển lên 185 hội viên, chủ yếu thuộc địa bàn thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An với 15 phân hội, chi hội. Thời gian tới, Hội mở rộng phát triển đến các huyện: Quảng Uyên, Hạ Lang, Hà Quảng và các huyện khác trong tỉnh. Hội đã hình thành các Ban chuyên môn, gồm: Ban Sưu tầm nghiên cứu; Ban Phổ biến truyền dạy dân ca; Ban Xã hội hóa các hoạt động của Hội. Đồng thời, xúc tiến hình thành Đội Xung kích tuyên truyền, văn nghệ. Đội Nhạc công dân tộc mở các lớp truyền dạy dân ca tại Văn phòng được bà con hưởng ứng. Hội đã tham gia các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, kết hợp với Đài PT - TH tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh và các ngành chức năng tham gia các chương trình văn nghệ ở các lễ hội mùa xuân. Cử nhóm diễn viên là hội viên của Hội xây dựng chương trình văn nghệ biểu diễn trong cuộc gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Hội Đồng hương Cao Bằng tại Thái Nguyên.

  Trong năm 2012, Hội đã đóng góp nhiều tiết mục biểu diễn từ cơ sở xã, phường, thị với hàng nghìn lượt diễn viên tham gia. Riêng Chi hội Hòa An đã tổ chức văn nghệ kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 27 tiết mục, Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với 29 tiết mục biểu diễn, được công chúng hoan nghênh. Hội viên tích cực viết tin, bài cho báo chí về dân ca, sáng tác tự biên, tự diễn theo các làn điệu dân ca, nhất là then tính; sáng tác ca khúc chào mừng các sự kiện quan trọng diễn ra nhân dịp Lễ công bố di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và thành lập thành phố Cao Bằng được 25 bài mới (trong đó 3 bài hát có mặt trong đĩa hát về thành phố Cao Bằng, 1 bài trong đĩa DVD "Tiếng hát miền Non Nước", có 2 bài hát mới được tuyển chọn vào chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng các sự kiện lớn đầu tháng 10/2012). Sưu tầm nghiên cứu được 2 bài then cổ, đã đưa vào biểu diễn phục vụ nhân dân. Tổ chức sản xuất đĩa DVD ca nhạc "Tiếng hát miền Non Nước" với 800 đĩa. Sáng tác và dàn dựng dàn then mở đầu chương trình văn nghệ chào đón các tỉnh bạn có chung đường biên giới vùng Đông Bắc về Cao Bằng cùng làm việc với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Hội đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học với tỉnh về "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh Cao Bằng" (đề tài này sẽ được thực hiện trong năm 2013)...

  Năm 2013, Hội đã tham gia chương trình văn nghệ với huyện Quảng Uyên và tham dự Lễ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII), phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố, huyện Hòa An tổ chức các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ. Cử nhóm hội viên có khả năng hát then quảng bá dân ca tại lễ hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời tổ chức nhóm hội viên hát dân ca tham gia biểu diễn cho cuộc gặp mặt đầu xuân của Hội Đồng hương Cao Bằng tại Hà Nội.

  Sau hơn một năm thành lập, bước đầu Hội đã góp phần nhỏ của mình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc. Năm 2012, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc được Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh khen thưởng. Nhằm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động dân ca đáp ứng với ý nguyện của nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy thành quả bước đầu, Hội đang chủ động tích cực thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2013, góp phần làm lành mạnh hóa đời sống xã hội của tỉnh nhà, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa dân ca vô cùng quý báu, đậm đà bản sắc dân tộc. 

  Các tin khác