Đơn vị trực thuộc

1. Bảo tàng tỉnh.

- Ông Phùng Chí Kiên - Giám đốc

Điện thoại: 0206.3.855.564 - 0915.483.288

E mail: baotangcaobang@gmail.com - baotang@caobang.gov.vn

- Bà Ngô Thị Cẩm Châu- Phó Giám đốc

Điện thoại: 0206.3.954.019 - 0904.094.389

E mail: camchaupgdbtt@gmail.com

- Bà Nguyễn Thị Thực - Phó Giám đốc

Điện thoại: 02063.853.942 - 0912.853.862

Email: baotangcaobang@gmail.com

2. Thư viện tỉnh.

- Bà Hoàng Thị Lan Hương - Giám đốc

Điện thoại: 0206.3.952.228 - 0912.711.528

E mail: thuviencb@gmail.com ; thuvien@caobang.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Thuận Linh - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0206.3811.985 - 0983.686.484

3.Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

-Trân Minh Trung - Phó Giám đốc Phụ trách

Điện thoại: 0206.3.957.569 - 0912.616.625

E mail: tttdttcb@gmail.com; tthltdtt@caobang.gov.vn

4. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng.

- Nguyễn văn Long - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0206.3.852.324 - 0915.349.898

E mail: ttdasvhpcb@gmail.com;    ttdienanh@caobang.gov.vn 

5. Trường Năng khiếu nghệ  thuật và thể thao.

- Ông Ngô Trọng Thủy - Phó Hiệu trưởng phục trách

Điện thoại: 0206.3.955.188 - 0914.932.701

E mail: trongthuycb@gmail.com

- Ông Bế Việt Thắng - Phó hiệu trưởng

Điện thoại: 0914.826.575

Email: Bethangtnk@gmail.com

6.  Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

- Bà Ma Hương Lan -  Trưởng đoàn 

Điện thoại: 0206.6.250.388 - 0915.010.588

E mail: nghethuatcb@gmail.com

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga - Phó trưởng đoàn

Điện thoại: 0206.6250.686  - 0915.159.318

7. Trung tâm văn hoá tỉnh.

- Ông Bế Ngọc Dương - Phó Giám đốc

điện thoại: 0206.3856.169 - 0912.682.303

E mail: ttvanhoa@caobang.gov.vn

8. Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch.

- Ông Đàm Văn Đức - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0206.3828.198 - 0982.856.616

Email: damvanducnvdl@gmail.com

9. Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

- Ông Đào Văn Mùi - Giám đốc

Điện thoại: 0206.3600.313 - 0987.176.496

E mail: daovanmui_cttantan@yahoo.com

- Bà Đinh THị Hằng Nga - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0206.3.600.622 - 0986.092.966