Tổng số: 1360
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
03/KH-SVHTTDL Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023
Lượt xem: 122
05/01/2023
162/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Lượt xem: 143
30/12/2022
433/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
Lượt xem: 159
20/12/2022
97/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và duc lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 202
09/12/2022
320/BC-SVHTTDL Báo cáo Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2022,phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 284
05/12/2022
319/BC-SVHTTDL Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022
Lượt xem: 267
05/12/2022
150/KH-SVHTTDL Kế hoạch Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 231
05/12/2022
149/KH-SVHTTDL Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022
Lượt xem: 240
05/12/2022
148/KH-SVHTTDL KH tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp đinh Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
Lượt xem: 232
05/12/2022
317/BC-SVHTTDL Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình tháng 5/2022
Lượt xem: 264
02/12/2022
12345678910...
ipv6 ready