Tổng số: 732
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
284/BC-SVHTTDL Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 52
16/11/2022
260/BC-SVHTTDL Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 50
28/10/2022
245/BC-SVHTTDL Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 48
19/10/2022
241/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 1
17/10/2022
242/BC-SVHTTDL Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 49
17/10/2022
239/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ"
Lượt xem: 1
14/10/2022
238/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Công tác thanh tra, kiểm tra tháng 10,nhiệm vụ công tác tháng 11năm 2022
Lượt xem: 1
14/10/2022
237/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 1
14/10/2022
236/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn"An toàn về an ninh, trật tự"và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Lượt xem: 1
13/10/2022
235/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 đến nay(Phục vụ Chương trình khảo sát của Ban VHXH,HĐND tỉnh)
Lượt xem: 1
12/10/2022
12345678910...
ipv6 ready