Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 433/QĐ-SVHTTDL
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.QĐ công nhận kết quả phân loại công chức viên chức và người lao động năm 2022.pdf
2. DS Khối quản lý Nhà nước kèm QĐ.pdf
3. DS viên chức lãnh đạo quản lý kèm QĐ.pdf
ipv6 ready