Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 319/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo phòng, chống mại dâm 2022.signed.pdf
ipv6 ready