Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình tháng 5/2022
Số ký hiệu văn bản 317/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày hiệu lực 02/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình tháng 5/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC kết quả thực hiện KL của CT HDND tỉnh phiên họp T5.2022.QLDL.pdf
ipv6 ready