BÁO CÁO Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 315/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 01/12/2022
Ngày hiệu lực 01/12/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (lần 2)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC phát triển KTXH năm 2022 (lần 2).signed.pdf
ipv6 ready