Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 314/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 01/12/2022
Ngày hiệu lực 01/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2021-2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào HTQLCLISO.pdf
ipv6 ready