BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại cuộc họp thẩm tra của Ban Văn hóa -Xã hội,Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa,gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 305/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại cuộc họp thẩm tra của Ban Văn hóa -Xã hội,Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa,gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo giải trình thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội.pdf
ipv6 ready