Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 303/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghi quyết 130-NQ-CP.pdf
ipv6 ready