BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022của Chính phủ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 302/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022của Chính phủ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-CP.pdf
ipv6 ready