BÁO CÁO Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA năm 2022
Số ký hiệu văn bản 297/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 24/11/2022
Ngày hiệu lực 24/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC 03 hiệp định (CPTPP, EVFTA và UKVFTA) năm 2022.QLDL.pdf
ipv6 ready