BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 241/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng 2022.pdf
ipv6 ready