BÁO CÁO Kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn"An toàn về an ninh, trật tự"và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Số ký hiệu văn bản 236/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực 13/10/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn"An toàn về an ninh, trật tự"và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.BC về ANTT 2022 .signed.pdf
ipv6 ready