BÁO CÁO Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 đến nay(Phục vụ Chương trình khảo sát của Ban VHXH,HĐND tỉnh)
Số ký hiệu văn bản 235/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 đến nay(Phục vụ Chương trình khảo sát của Ban VHXH,HĐND tỉnh)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1. 10.10_Dự thảo BC tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.pdf
ipv6 ready