BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế -kỹ thuật Dự án:Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 232/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế -kỹ thuật Dự án:Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa DA mua sắm ĐNT..pdf
ipv6 ready