BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 3243/BVHTTDL-VHCS ngày 09/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hạn 30/9/2022
Số ký hiệu văn bản 229/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 3243/BVHTTDL-VHCS ngày 09/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hạn 30/9/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm B C VIỆC TRIỂN KHAI CV SỐ 3432 của Bộ - Copy.pdf
ipv6 ready