BÁO CÁO Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương
Số ký hiệu văn bản 228/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 45. BC-bảo-vệ-và-phát-huy-giá-trị-DSVHPVT.pdf
ipv6 ready