BÁO CÁO Kết quả các hoạt động liên kết phát triển du lịch 08 tỉnh Đông Bắc vàThành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 227/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả các hoạt động liên kết phát triển du lịch 08 tỉnh Đông Bắc vàThành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1. BC Kết quả các hoạt động liên kết phát triển du lịch 08 tỉnh Đông Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.pdf
ipv6 ready